Menu Zamknij

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

W przemyśle chemicznym i petrochemicznym, podczas przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego, w górnictwie i w wielu innych gałęziach przemysłu podczas produkcji, transportu i magazynowania powstają łatwopalne gazy, opary, mgły i pyły. Ich zapłon i w następstwie tego eksplozja to poważne zagrożenie dla ludzi i instalacji. Aby uniknąć zagrożenia wybuchem zarówno w Niemczech jak i w innych krajach opracowano oparte na specjalistycznej wiedzy przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przeciwwybuchowej.

Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym to specjalna część programu produkcyjnego firmy STAHL CraneSystems GmbH. W ofercie znajdują się specjalistyczne urządzenia do pracy w strefach zagrożenia wybuchem 1, 2, 21 i 22. Ponad 75 lat doświadczeń, własne prace badawcze i projektowe prowadzone wspólnie z Instytutem PTB w Braunschweigu stawiają firmę STAHL CraneSystems GmbH na pozycji lidera w dziedzinie produkcji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Produkowane przez firmę STAHL CraneSystems GmbH urządzenia posiadają certyfikaty i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiele uprawnionych do tego krajowych i międzynarodowych instytucji.

Firma STAHL CraneSystems GmbH produkuje wszystkie potrzebne do wytwarzania urządzeń transportu bliskiego elementy, również w wykonaniu przeciwwybuchowym. Dzięki temu firma STAHL CraneSystems GmbH oferuje produkty w całości wyprodukowane we własnych zakładach.

Elementy w wykonaniu przeciwwybuchowym STAHL CraneSystems GmbH

 • elektryczne wciągniki linowe,
 • elektryczne wciągniki łańcuchowe,
 • czołownice,
 • napędy jazdy,
 • wszystkie urządzenia sterownicze,
 • kasety sterownicze,
 • skrzynki przyłączeniowe,
 • systemy zasilania,
 • główne odłączniki zasilania.

Wciągniki, komponenty i suwnice w wykonaniu przeciwwybuchowym

 • wciągniki linowe o udźwigach od 1.000 kg do 40.000 kg,
 • wciągniki łańcuchowe o udźwigach od 250 kg do 5.000 kg,
 • suwnice podwieszane o udźwigach od 2.000 kg do 10.000 kg,
 • suwnice pomostowe o udźwigach od 2.000 kg do 50.000 kg.